Varenje Simptomi i lečenje dijareje

Simptomi i lečenje dijareje

Postoji više mogućih uzroka dijareje. Najčešće je to virusna infekcija, ali može biti uzrokovan i nekim od sledećih stanja ili poremećaja: Bakterijska infekcija koja nastaje usled trovanja hranom. Infekcija prouzrokovana stranim organizmima – parazitima. Stres, strah i drugi psihosomatski faktori. Konzumiranje hrane koja nije prikladna za varenje. Alergija na neku vrstu hrane. Proliv može biti…

Saznaj više