Najnoviji tekstovi

Hormonski disbalans

Hormonski disbalans  je poremećaj ravnoteže hormona. Žene svih starosnih dobi su tokom svog života podložne promenama u vidu nepravilnog odnosa hormona. Estrogen i progesteron, dva hormona, koja se ciklično proizvode u telu žene, tokom svakog meseca, mogu doći u stanje neravnoteže i poremećenog odnosa. To izaziva pojavu koja se naziva, hormonski …

Pročitaj više >

Dijabetes

Šećerna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus grč. διαβήτης) je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora. Taj nedostatak, ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i …

Pročitaj više >

Alergija

Alergija (hipersenzibilnost) se javlja kada imuni sistem čoveka reaguje na stranu materiju – alergen, što dovodi do čitavog niza reakcija u organizmu, poznatih kao hipersenzibilizacija (preosetljivost). Imuni sistem čoveka produkuje supstance poznate kao antitela. Neka od tih antitela štite organizam od neželjenih osvajača koji bi mogli da dovedu do bolesti …

Pročitaj više >